ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร : รณรงค์ลดการกินเค็ม
สสจ.กำแพงเพชรรณรงค์ลดการกินเค็ม "วันไตโลก” (World Kidney Day ) “โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็กป้องกันได้” ปลุกกระแสสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนลดการกินเค็ม ภาวะเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรัง นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์ลดการกินเค็ม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยลดการบริโภคอาหารที่มีรสชาติเค็มให้น้อยลง ทั้งนี้ เนื่องด้วยในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 2 เดือนมีนาคมของทุกปี เป็นวันที่ สมาพันธ์มูลนิธิโรคไต และสมาคมโรคไตนานาชาติ คือ International Federation of Kidney Foundation (IFKF) และ International Society of Nephrology (ISN) ได้กำหนดให้เป็น "วันไตโลก” (World Kidney Day ) ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 10 มีนาคม 2559 ภายใต้คำขวัญ “โรคไตเป็นได้ตั้งแต่เด็ก รู้แต่เล็กป้องกันได้” เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการลดการกินเค็ม เนื่องจากปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยเด็กป่วยเป็นโรคไตจำนวนมาก สาเหตุเนื่องจากมีการรับประทานเค็มในเด็กเกินความพอดี เช่น ขนมขบเคี้ยวที่เป็นประเภทซองต่างๆ ขนมแปรรูป และอื่นๆ อีกมากมาย เมื่อรับประทานแล้ว ทำให้เด็กไม่อยากทานข้าว มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเกินเกณฑ์มาตรฐานของเด็ก อวัยวะอย่างไตก็ทำงานหนักขึ้น และเป็นสาเหตุของภาวะเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคไตในเด็ก สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร มีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังประมาณ 2 หมื่นคน มีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายเพิ่มขึ้นปีละ 15-20 เปอร์เซ็นต์ มีบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 382 คน เป็นผู้ป่วยฟอกเลือดฉุกเฉิน 216 คน ล้างไตทางหน้าท้อง 382 คน ซึ่งผู้ป่วยโรคไต 1 คนค่าใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 3 หมื่นบาทต่อเดือน ที่สำคัญคือคุณภาพชีวิตต่ำลง เสี่ยงต่อการติดเชื้อแทรกซ้อนและไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ จึงได้เกิดนวัตกรรม “คลองขลุงโมเดล” จากการสนับสนุนของกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เป็นคลินิกโรคไตเรื้อรังแบบบูรณาการ มีทีมสหวิชาชีพได้แก่ พยาบาล ประเมินอาการ บันทึกข้อมูล ดัชนีมวลกายรอบเอว แพทย์รักษาเพื่อให้ได้เป้าหมายตามคำแนวทางการรักษา เภสัชกรตรวจสอบวิธีการใช้ยาและปรับตามค่าความเสื่อมของไต สอนอ่านฉลาก หลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอ็นเสด (NSAID) โภชนากร/นักกําหนดอาหาร สอนการรับประทานอาหารสําหรับโรคไต อาหารโปรตีนตํ่า อาหารลดเค็ม นายแพทย์เพชรฤกษ์กล่าวว่า "ประชาชนควรตระหนักในการบริโภคอาหารเค็ม โดยลดหรือเลี่ยงการใช้เกลือ น้ำปลา ซอส ซีอิ๊ว หรือเครื่องปรุงรสต่างๆ รวมถึงผงชูรส หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทดองเค็ม อาหารแปรรูป น้ำซุปต่างๆ เช่น น้ำก๋วยเตี๋ยว ควรรับประทานแต่น้อย หรือเทน้ำซุปออกบางส่วน แล้วเติมน้ำเพื่อเจือจางลง และสังเกตปริมาณเกลือ หรือโซเดียม ที่ฉลากผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปก่อนรับประทานปัญหาดังกล่าวสามารถป้องกันได้ หากประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและมีพฤติกรรมการกินที่ถูกต้อง โดยลดการบริโภคอาหารรสเค็มลงครึ่งหนึ่ง ลดการเติมเครื่องปรุงรส ลดการกินอาหาร แปรรูป เช่น ไส้กรอก ไข่เค็ม ปลาเค็ม น้ำบูดู ผักดอง เต้าหู้ยี้ หรือขนมกรุบกรอบเพราะมีโซเดียมสูง หลีกเลี่ยงอาหารจานด่วน อ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อทุกครั้ง เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียม ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม ในแต่ละวัน ไม่ควร กินเกลือเกิน วันละ 1 ช้อนชา และเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน ควรลดอาหาร หวาน มัน เค็ม เติมเต็มผัก ผลไม้ให้มากขึ้น รวมทั้งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ......................................ที่มาแหล่งข่าว.................ภาพข่าว/ผู้เรียบเรียง : หยาดพิรุณ สีกล่อม นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไปสสจ.กำแพงเพชร
389 view