ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
Conference แรงงานต่างด้าว
วันนื้ (11 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมด้วยนางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) และผู้เกี่ยวข้อง รับฟังการประชุมวีดีโอทางไกล (VDO Conference) จากกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดการสุขภาพของแรงงานต่างด้าว ณ ห้องประชุมนครชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
416 view