ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง “ทีมรักษ์ไต” เขตสุขภาพที่ 3
วันนี้ (14 มีนาคม 2559) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน “ทีมรักษ์ไต” ตามโครงการคลองขลุงโมเดล โรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease ; CKD) ณ ห้องประชุม โรงแรมห้วยขาแข็งเชษฐ์ศิลป์ จังหวัดอุทัยธานี.....ในการนี้ นายแพทย์ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง "ทีมรักษ์ไต" เขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งคลินิกชะลอไตเสื่อม “คลองขลุงโมเดล” อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ที่เป็นต้นแบบความสำเร็จในการชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมสหวิชาชีพ โดยแนะนำด้านอาหาร การออกกำลังกาย และการใช้ยาที่เหมาะสม เพื่อช่วยยืดเวลาไตเสื่อมไปได้อีก 7 ปี ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการล้างไตที่สูงกว่า 5-6 พันล้านต่อปีในผู้ป่วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และมีแนวโน้มจะสูงมากขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อนำรูปแบบไปขับเคลื่อนภายในแต่ละเขตสุขภาพต่อไป ซึ่งการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตแบบเข้มข้น จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการล้างไตในผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาทั่วประเทศ ได้ปีละนับหมื่นล้านบาท เขตสุขภาพที่ 3 มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ที่มีภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน “ทีมรักษ์ไต” ตามโครงการคลองขลุงโมเดล เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามและการคัดกรองโรคและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการ เกิดโรคทั้ง เชื่อมโยงการให้บริการระดับชุมชนและสถานบริการ
362 view