ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมชี้แจงจัดระบบการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวตามมติครม.
วันนี้ (15 มีนาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) เป็นประธานการประชุมชี้แจงจัดระบบการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวตามมติครม. ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรโดยทุกหน่วยบริการพร้อมเร่ิมตรวจสุขภาพและขายบัตรประกันสุขภาพตั้งแต่วันที่ 16มีนาคม 2559 เป็นต้นไป .............................ข้อมูลแหล่งข่าว..............หยาดพิรุณ สีกล่อม นักประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
483 view