ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.สต. พื้นที่อำเภอคลองลาน
วันนี้ (16 มีนาคม 2559) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และนายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองกำแพงเพชรหลังจากนั้นลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขตพื้นที่อำเภอคลองลาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองแขยง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงหล่ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโชคชัยพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลองลาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเตย และโรงพยาบาลคลองลาน เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่
475 view