ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.สต. อำเภอลานกระบือ
วันนี้ (17 มีนาคม 2559) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และนายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เดินทางลงพื้นที่อำเภอลานกระบือติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค พร้อมชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงมาลย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประดู่งาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประชาสุขสันต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลานตาบัว
464 view