ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมวีดีโอทางไกล (VDO Conference) เกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการ 3 เก็บ บวก5 ส.
วันนี้ (24 มีนาคม 2559) นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมวีดีโอทางไกล (VDO Conference) เรื่องการดำเนินการตามมาตรการ 3 เก็บ บวก5 ส. ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ดำเนินการการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย เพิ่มกิจกรรมรณรงค์ให้มากขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชน พร้อมทั้งกำชับให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 3 ข้อคือ คุณภาพ (Q : Quality) การบริการ (S : Service) ความสะอาด (C : Clean) โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด โรงพยาบาลทุกแห่งต้องเป็นตัวอย่าง ขอให้ดำเนินการมาตรการ 5 ส. อย่างเข้มข้นและทำอย่างต่อเนื่อง โดยจุดเริ่มต้นที่ทำได้ง่ายๆ คือ ส้วมในโรงพยาบาล โดยเฉพาะในตึกผู้ป่วยนอกที่มีประชาชน ผู้ป่วย ญาติมาใช้บริการในแต่ละวันจำนวนมาก ต้องสะอาดและเพียงพอต่อการใช้งาน เน้น 3 จุดอันตรายในห้องส้วม คือ ที่จับสายฉีดน้ำชำระ บริเวณพื้นห้องส้วม ที่รองนั่งโถส้วม (แบบนั่งราบ) โดยเชิญชวนให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ ร่วมล้างส้วมในช่วงบ่ายวันที่ 1 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นและขอให้ดำเนินการต่อเนื่อง และยังได้กำชับให้ดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรการ 3 เก็บบวก 5 ส. ต่อเนื่อง ในสถานบริการทุกแห่ง โดยเฉพาะในโรงพยาบาลค่าลูกน้ำยุงลายต้องเป็นศูนย์ จากผลการสุ่มสำรวจโรงพยาบาล 170 แห่ง ยังพบภาชนะที่มีลูกน้ำยุงลายประมาณ ร้อยละ 12.35 ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ที่พบสูงถึงร้อยละ 21.95 ส่วนในบ้านพักเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่สุ่มสำรวจ 66 แห่ง พบลูกน้ำยุงลายร้อยละ 1.31 ลดลงจากร้อยละ 2.6 ในเดือนมกราคม ซึ่งต้องดำเนินการให้เป็นศูนย์ทั้งหมด เพราะบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งยุงบินไกลได้มากกว่า 100 เมตร ส่วนโรงพยาบาลเป็นสถานที่รักษาผู้ป่วย หากพบลูกน้ำยุงลาย จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อไข้เลือดออก ขอให้เข้มงวดทั้งในบ้านพัก รอบตัวอาคาร และในตัวอาคารโรงพยาบาล ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค คือ เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย และเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่ โดยดำเนินการไปพร้อมๆกับมาตรการ 5 ส. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรคที่เกิดจากยุง โดยทำทุกวันศุกร์ในที่ทำงาน และกลับไปทำที่บ้านในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
431 view