ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ร่วมประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2559
วันนี้ (28 มีนาคม 2559) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2559 พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเร่งรัดและติดตามงานนโยบายของรัฐบาล
345 view