ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
คปสจ.เดือนมีนาคม 2559
วันนี้ (31 มีนาคม 2559) เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
366 view