ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559
วันนี้ (4 เมษายน 2559) เวลา 10.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร” ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2559 เพื่อลดความสูญเสียให้ได้มากที่สุด สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการเตรียมความพร้อมระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทั้งบุคลากรและเครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งซักซ้อมการช่วยเหลือฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุ
298 view