ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.
วันที่ 4 เมษายน 2559 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เดินทางลงพื้นที่เขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร ติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค รวมทั้งมุมพัฒนาการเด็ก พร้อมชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมอสำราญ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองดู่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังประดา
478 view