ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร : ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมจัดรายการวิทยุสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อประชาชน
วันนี้ (5 เมษายน 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้คุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมจัดรายการวิทยุ “สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อประชาชน” ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร FM 97.75 Mhz ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของชมรมแม่บ้านสาธารณสุข เกี่ยวกับงานสาธารณสุข” ชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าหน้าที่สตรี ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเป็นศูนย์รวมทางความคิดในการสร้างสรรค์สังคมด้านสุขภาพอนามัย และดำเนินการกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชนให้มีสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการศึกษาคุณธรรมและเศรษฐกิจแก่สมาชิกและครอบครัวเพื่อเป็นแบบอย่างในสังคม ให้ความช่วยเหลือเมื่อสมาชิกฯและหรือครอบครัวเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับในจังหวัดในสังกัดสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร) ประสบปัญหาต่างๆ รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
412 view