ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานที่อำเภอโกสัมพีนคร
วันที่ 5 เมษายน 2559 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เดินทางลงพื้นที่อำเภอโกสัมพีนคร ติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค พร้อมชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าคูณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโกสัมพี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงธรรม และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสัมพีนคร
422 view