ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมรัฐพิธี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
วันพุธ ที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 07.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธี เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 6 เมษายน ของทุกปี เป็นวัน "พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์” จังหวัดกำแพงเพชร จึงได้กำหนดจัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ได้ยังประโยชน์สุขต่ออาณาประชาราษฎร์เป็นอเนกอนันต์ และยังได้ส่งผลต่อความผาสุกของประชาชนชาวไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้
468 view