ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ทางถนนแบบบูรณาการของจังหวัดกำแพงเพชร สถานการณ์จริงเต็มรูปแบบ Full scale Exercise ความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์จริง
วันนี้ (7 เมษายน 2559) เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ทางถนนแบบบูรณาการของจังหวัดกำแพงเพชร (การฝึกซ้อมในสถานการณ์จริงเต็มรูปแบบ Full scale Exercise) ณ บริเวณถนนหน้าสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 6 จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สรุปผลการซ้อมแผนบูรณาการในครั้งนี้ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะอุบัติเหตุจราจร เป็นสาเหตุของการตายอันดับแรกของอุบัติเหตุ ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน การเกิดอุบัติเหตุบางครั้งมีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ประสบเหตุการณ์สับสนและเกิดความวุ่นวาย สำหรับการซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 นี้ เป็นการซ้อมแผนแบบปิด ไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งได้จำลองเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันชนกับรถยนต์โดยสาร มีผู้บาดเจ็บ 40 คน การจัดทำแผนครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อให้นักปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ มีความเข้าในระบบการบริหารจัดการ ณ จุดเกิด อันจะทำให้การปฏิบัติการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนมีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้ผู้บาดเจ็บรอดชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ ยังทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเครือข่ายผู้ประสบภัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ มีการทำงานแบบบูรณาการ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร สถานที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเพื่อรองรับอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
534 view