ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เดิน – วิ่ง สร้างสุขภาพ Bogie 99 Running Challenge
วันนี้ (7 เมษายน 2559) เวลา 16.00 น. สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด และอำเภอ รวมพลัง เดิน – วิ่ง สร้างสุขภาพ Bogie 99 Running Challenge ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เพื่อรณรงค์สร้างกระแสการออกกำลังกาย และส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขดูแลสุขภาพตนเองและเป็นแบบอย่างให้กับประชาชน อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพ ของร่างกายให้แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ โดยก่อนเริ่ม เดิน – วิ่ง ได้มีการยืดเหยียดร่างกาย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ในปัจจุบันการวิ่งได้รับความนิยมในสังคมไทยอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือด ปอด หัวใจทำงานดีขึ้น ลดระดับไขมันในเลือด เพื่อป้องกันโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และช่วยให้ไม่เป็นลมหน้ามืดง่าย ทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้น ลดภาวะกระดูกพรุน ปรับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานดีขึ้น ช่วยควบคุมน้ำหนักของร่างกาย และกระตุ้นให้สมองเกิดการหลั่งสารเอ็นโดรฟินขึ้น ซึ่งเป็นสารเคมีธรรมชาติที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด และทำให้รู้สึกสุขสบาย สำหรับกิจกรรมรวมพลัง เดิน – วิ่ง สร้างสุขภาพ Bogie 99 Running Challenge จังหวัดกำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 299 คน
533 view