ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2559
วันนี้ (12 เมษายน 2559) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ทำบุญและจัดกิจกรรมสืบสานประเพณี พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสและข้าราชการที่เกษียณอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร คุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมใจกันร่วมสืบสานวัฒนธรรมด้วยการสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้อาวุโสและข้าราชการที่เกษียณอายุ เพื่อเป็นขวัญและเป็นสิริมงคล
482 view