ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ประชุม War room ไข้เลือดออกจังหวัดกำแพงเพชร
วันนี้ (27 เมษายน 2559) เวลา 9.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุม War room ไข้เลือดออกจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อประเมินสถานการณ์ และติดตามผลการดำเนินงานเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหา ในช่วงฤดูกาลระบาด ปี 2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร สำหรับมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก จังหวัดกำแพงเพชรนั้น ด้านการควบคุมได้ให้ศูนย์ปฏิบัติการ (war room) ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วย เป็นรายวัน พร้อมทั้งประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ และวางแผนแก้ไขปัญหาทุกเดือน จนกว่าโรคจะสงบ
453 view