ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.
ช่วงเช้าวันนี้ (28 เมษายน 2559) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอปางศิลาทอง ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขึ้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาต และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหล่ม พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
355 view