ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
พิธีบวงสรวง และศัลยกรรมต้นสักทรงปลูกหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 น. จังหวัดกำแพงเพชรได้จัดพิธีบวงสรวง และศัลยกรรมต้นสักทรงปลูกหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดย มีนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบ นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ปัจจุบันต้นสักที่ทรงปลูก จังหวัดกำแพงเพชร ได้นำภาพถ่ายที่ทั้งสองพระองค์ทรงปลูกมาขยายใหญ่ มาตั้งไว้ ณ ที่ นั้น นับว่าเป็นการทำที่ถูกต้องเหมาะสมยิ่ง และการได้ขยายพันธุ์สักพระราชทาน ไปปลูกทั่วทั้งจังหวัดกำแพงเพชร แสดงถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกล สมควรได้รับการยกย่อง
471 view