ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 6 ระดับประเทศ
วันนี้ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้ นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ได้ร่วมจัดรายการถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร คลื่น 97.75 MHZ เพื่อขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร ส่วนราชการทุกภาคส่วน สื่อมวลชนทุกสาขา ในจังหวัดกำแพงเพชร ในการโหวตให้กำลังใจ TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 6 ระดับประเทศ ซึ่งนางสาวกมลลักษณ์ อินทรสูตร (น้องแป้ง) โรงเรียนวัชรวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร ที่ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย (จาก 40 คนทั่วประเทศ) และติด 1 ใน 5 ในการประกวดค้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี โดยได้รับรางวัลพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ JJ MALL จตุจักร
601 view