ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมพิธี เนื่องในวันฉัตรมงคล
วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 07.30 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบให้นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธี เนื่องในฉัตรมงคล ณ อาคารหอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งกำหนดให้วัน ที่ 5 พฤษภาคม เป็นพระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์ พระแสงประจำรัชกาล ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษกเสวยราชสมบัติตามราชประเพณี และ เป็นวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ รัฐบาลและพสกนิกรชาวไทย จึงได้ถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล และในวันฉัตรมงคลนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"
393 view