ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.สต.
วันนี้ (11 พฤษภาคม 2559) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์สวัสดิ์ เพื่อตรวจเยี่ยม ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจ
364 view