ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.จัดประชุมการจัดทำต้นทุนโรงพยาบาล Unit Cost ปีงบประมาณ 2559
วันนี้ (12 พฤษภาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมการจัดทำต้นทุนโรงพยาบาล Unit Cost ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำเสนอผลการจัดทำต้นทุน ปี 2558 รายโรงพยาบาล โดยมีนางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และนางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ
469 view