ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร เตือนรับประทานเนื้อหมูดิบ ๆ สุก ๆ เสี่ยงติดโรคไข้หูดับ
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงรับประทานเนื้อหมู เลือดหมูและเครื่องในหมูดิบ ปรุงสุกๆดิบๆ เสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับในเนื้อหมู ทำให้หูหนวก ตาบอดหรือเสียชีวิตได้ พร้อมกำชับสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เร่งให้ความรู้เพื่อลดป่วย ลดพิการและเสียชีวิต นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เตือนประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร ที่นิยมรับประทานอาหารอาจปรุงแบบดิบ ๆ สุก ๆ ประเภท ปิ้งย่าง จิ้มจุ่ม ลาบ ยำต่างๆ ซึ่งทำให้เสี่ยงติดเชื้อโรคที่มากับอาหาร ที่พบได้บ่อยและมีอันตรายถึงพิการและเสียชีวิต คือ โรคไข้หูดับ ที่มีหมูเป็นพาหะนำโรค จากเชื้อแบคทีเรียชื่อ สเตร็บโตค็อกคัส ซูอิส (Streptococcus suis) เป็นสาเหตุเกิดโรคไข้หูดับในคน โดยเชื้อจะอยู่ในทางเดินหายใจของหมู บริเวณต่อมทอนซิล คอหอยและในโพรงจมูก นอกจากนี้ยังพบเชื้ออยู่ในกระแสเลือดหากหมูมีอาการป่วย หลังจากเชื้อเข้าสู่รางกาย 3-5 วัน จะมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ และมีอาการเฉพาะคือเยื่อหุ้มสมองอักเสบมีไข้ ปวดศีรษะมาก คอแข็ง หากเชื้อเข้าปลายระบบประสาทหูจะทำให้การได้ยินลดลงอย่างเฉียบพลันจนถึงขั้นหูหนวก ภายหลังหายป่วยแล้วอาจจะมีความผิดปกติในการทรงตัว หากเชื้อเข้าปลายระบบประสาทตาจะทำให้ม่านตาอักเสบ ลูกตาฝ่อ หรือตาบอดได้ นอกจากนี้หากติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงจะทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นหลังรับประทานอาหารที่ปรุงมาจากเนื้อหมูแล้วมีอาการดังที่กล่าวมา ขอให้รีบพบแพทย์ทันที โรคนี้รักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะ ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้สั่งการให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เร่งรัดเฝ้าระวัง และประชาสัมพันธ์ ตามแนวทางการป้องกันโรคไข้หูดับ (Streptococcus suis) ดังนี้ 1. ผู้ที่สัมผัสกับหมู โดยเฉพาะผู้เลี้ยงหมู ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ชำแหละเนื้อหมู สัตวบาล สัตวแพทย์ ควรสวมรองเท้าบู๊ทยาง สวมถุงมือ สวมเสื้อผ้าที่รัดกุมระหว่างทำงาน หลังจากทำงานเสร็จให้อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด และดูแลฟาร์มเลี้ยงให้สะอาดอยู่เสมอ 2. ประชาชนควรเลือกซื้อเนื้อหมู จากตลาดสดหรือห้างสรรพสินค้า ซึ่งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากโรงฆ่าสัตว์ ไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาว สีคล้ำ 3. ให้ปรุงเนื้อหมูให้สุกทั่วถึงด้วยความร้อนหรือทำให้สุกจนเนื้อไม่มีสีแดง ไม่กินเนื้อและเลือดหมูสุก ๆ ดิบ ๆ 4. เฝ้าระวังประชาชนในพื้นที่ หากพบว่าประชาชนที่มีอาการป่วยหลังสัมผัสหมูที่ป่วยหรือหลังกินอาหารที่ปรุงมาจากเนื้อหมู เลือดดิบ ๆ หรือปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที เพื่อลดความรุนแรงของโรค
521 view