ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร แนะกลุ่มเสี่ยง เข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว สามารถรับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม-31 กรกฎาคม 2559 สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ประชาชน เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วย การเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยง แนะประชาชนดูแลตัวเอง เพื่อป้องกัน ไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส โรคไข้หวัดใหญ่ ติดต่อได้ง่าย จากภายในครอบครัว ที่ทำงาน โรงเรียน โดยเชื้อที่อยู่ในเสมหะ น้ำมูก น้ำลาย แพร่จากผู้ป่วยเมื่อไอ จาม และปนเปื้อนอยู่ที่ภาชนะ ของใช้ส่วนตัว หรือของใช้สาธารณะ เช่น ลูกบิด ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ราวรถโดยสาร และติดต่อเข้าสู่ร่างกายโดยมือที่เปื้อนเชื้อ เมื่อแคะจมูก ขยี้ตา เอานิ้วเข้าปาก เป็นต้น สำหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ วัคซีนสามารถป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 3 สายพันธุ์ ที่พบมากในไทยและทั่วโลก โดยเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2559 ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง กลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1.หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปีทุกคน 3.ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด และเบาหวาน 4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคลากรทางสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทำลายสัตว์ปีกป้องกันโรคไข้หวัดนก ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้แม้ไม่ได้รับวัคซีน โดยยึดหลักสุขอนามัยที่ดี หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วย ไม่ใช้ของใช้ร่วมกับผู้ป่วย ไม่อยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัดและอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานาน หากสงสัยป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ มีไข้สูง ไอ และอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการรักษาทันทีป้องกันการเสียชีวิต ส่วนผู้ป่วยทั่วไป ควรหยุดงาน หยุดเรียน อยู่บ้าน ถ้าต้องไปสถานที่สาธารณะหรือขึ้นรถโดยสาร ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น หากอาการรุนแรง เช่น หอบเหนื่อย ควรพบแพทย์ทันที ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
520 view