ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร แนะประชาชนดูแลสุขภาพช่วงหน้าฝน
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ส่งผลให้เชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว นำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตามมามากมาย ซึ่งจะมีโรคสำคัญอยู่ 4กลุ่ม ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ กลุ่มที่ 1.โรคไข้เลือดออก มียุงลายเป็นพาหะของโรค 2.โรคทางเดินหายใจ ได้แก่ หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม เป็นต้น 3.โรคไข้ฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรสีส 4.โรคอื่นๆ เช่นน้ำกัดเท้า ตาแดง อันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆ เช่น งู ตะขาบ แมลงป่อง ที่หนีน้ำมาหลบในบ้าน เป็นต้น นายแพทย์เพชรฤกษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับวิธีป้องกันโรคในฤดูฝนนั้น ขอให้ประชาชนดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอเพื่อสร้างภูมิต้านทานโรค ร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ไม่ว่าจะเป็นบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน อย่าให้ยุงกัดโดยนอนในมุ้งหรือทายากันยุง ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ สำหรับผู้ป่วยเมื่อมีอาการไอจาม ต้องใช้ผ้าปิดปาก ปิดจมูกหรือใช้หน้ากากอนามัย รวมทั้งล้างมือล้างเท้าให้สะอาดหลังลุยน้ำย่ำโคลน หรือสวมรองเท้าบูท หลีกเลี่ยงการเดินในพื้นที่ชื้นแฉะ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อป้องกันโรคฉี่หนู สำหรับกลุ่มเสี่ยง 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย 1.หญิงมีครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 2.เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปีทุกคน 3.ผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ได้แก่ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด และเบาหวาน 4.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป รวมถึงบุคลากรทางสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครทำลายสัตว์ปีกป้องกันโรคไข้หวัดนกให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง
440 view