ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
คณะกรรมการประเมินผล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ระดับพื้นที่ ประจำปี 2559 วันที่ 2
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผล โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ระดับพื้นที่ ประจำปี 2559 เวลา 09.00 น. ลงพื้นที่หมู่ 1 บ้านทุ่งมหาชัย อำเภอไทรงาม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผล ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน บ้านทุ่งมหาชัย ต่อจากนั้นเวลา 13.00 น. เดินทางลงพื้นที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผล ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนทุ่งทรายวิทยาคม อำเภอทรายทองวัฒนา
369 view