ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.
ช่วงเช้าวันนี้ (8 มิถุนายน 2559) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่อำเภอคลองขลุง ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักหนาม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าขึ้น ต่อจากนั้นเดินทางไปอำเภอขาณุวรลักษบุรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำพุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังหามแห อำเภอขาณุวรลักษบุรี
408 view