ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต. ภาคบ่าย
วันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อถ้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีไพศาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางมะค่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลส่องตาแล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปางมะนาว อำเภอขาณุวรลักษบุรี
593 view