ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.กพ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รพ.สต.
วันนี้ (9 มิถุนายน 2559) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และนายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากอ่าง อำเภอเมืองกำแพงเพชรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโค้งวิไล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนแตง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังชะพลู โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองชุมแสง อำเภอขาณุวรลักษบุรี
596 view