ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมดูอาการ พร้อมให้กำลังใจ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
วันนี้ (20 มิถุนายน 2559) เวลา 13.30 น. นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร นำคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมดูอาการ พร้อมให้กำลังใจนางอรัญญา ศรีโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ ที่เข้ารับการผ่าตัดหู ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เยี่ยม พร้อมให้กำลังใจด้วย หลังจากนั้น ได้ ตรวจดูต้นเทียนกิ่ง ต้นไม้ที่ได้จาก ที่ปลูกไว้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ได้รับมอบจากทันตแพทย์หญิงรวิสุดา เมฆธน นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข ผู้ริเริ่มโครงการ และมอบต้นเทียนกิ่งให้แก่สมาคมแม่บ้านสาธารณสุขทั่วประเทศ
478 view