ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุม Video Conference เรื่องพัฒนาการเด็ก
วันนี้ (22 มิถุนายน 2559) เวลา 13.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานรับฟังการประชุมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยแรกเกิดถึง 5 ปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558ผ่านระบบวีดีโอทางไกล (Video Conference) พร้อมกับนางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุมนครชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
457 view