ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชรพร้อมประธานแม่บ้านสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการแม่บ้านสาธารณสุข ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอกหวาน แลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกรด อำเภอเมืองกำแพงเพชร พร้อมเยี่ยม และให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และมอบของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วย
558 view