ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
Conference ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2559
วันนี้ (7 กรกฎาคม 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รับฟังการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2559 ผ่านระบบวีดีโอทางไกล (Conference) ณ ห้องประชุมนครชุม (202) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
404 view