ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ร่วมทำพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ หอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 เห็นชอบให้วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องจากมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุชัดว่า ตรงกับวันสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
388 view