ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4/2559
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ว่าข้อราชการผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 การจัดคนลงกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างใหม่ของกระทรวงสาธารณสุข และได้มอบเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ประสบวาตภัยในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร นางกาญจนา ลิ้มเลิศเจริญวนิช นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านบริการทางวิชาการ นายอาริยะ บุญเกตุ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
467 view