ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2559
วันนี้ (28 กรกฎาคม 2559) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบดวงพระชาตา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตลอดจนเพื่อความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ตามโบราณประเพณี เมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือมีอายุครบปีนักษัตร หรือปีที่เป็นวาระสำคัญ ควรที่จะได้มีการบำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงประกอบพระราชกรณีกิจอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์ โดยเฉพาะทรงอุปถัมภ์ค้ำชูพระพุทธศาสนา นับว่าเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ต่อจากนั้น เวลา 09.30 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร พร้อมกับถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ หอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
415 view