ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีแม่ดีเด่นประจำปี 2559 “แม่สู้ชีวิต”
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับนางศิรินาถ ทองอร่าม นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลกำแพงเพชร ในโอกาสได้รับคัดเลือกได้รับรางวัลแม่ดีเด่นประจำปี 2559 สาขาแม่สู้ชีวิต มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดงานวันแม่มาตั้งแต่ปี 2529 ต่อเนื่องมาทุกปีโดยในปีนี้เป็นปีที่ 31 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และร่วมฉลองในโอกาสวันแม่แห่งชาติปี 2559 มหาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดกิจกรรมคัดเลือก แม่สู้ชีวิต แม่ 100 ปี แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แม่จิตใส ใจสีขาว และแม่ผู้ส่งเสริมความเป็นไทย เพื่อเชิดชูบทบาทของแม่ โดยเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงานมหิดลวันแม่ประจำปี 2559 วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ สำนักอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา นางศิรินาถ เปิดเผยว่า “ลูกชายวัย 7 เดือนมีความผิดปกติทางสมองพิการด้านความเคลื่อนไหวมาตั้งแต่แรกเกิด ทุกๆ 2 เดือนต้องพาลูกไปรักษาที่กรุงเทพฯก่อนย้ายไปรักษาที่จังหวัดเชียงใหม่ แม้ต้องเหนื่อยกับการเดินทางแต่ไม่เคยท้อ เพราะหวังเพียงให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้น รู้เพียงแต่ว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นหน้าลูก ได้อาบน้ำให้ลูก ทุกวันนี้พยายามเลี้ยงดูเขาเหมือนคนปกติทั่วไป เที่ยวดูหนังเหมือนคนทั่วไป และคิดบวก ปัจจุบันลูกชายมีพัฒนาการที่ดี ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท สำหรับปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 24 คนได้แก่รางวัลแม่สู้ชีวิต 8 คน แม่ 100 ปี 5 คน และแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5 คน แม่จิตใสใจสีขาว 5 คน และแม่ผู้ส่งเสริมความเป็นไทย ซึ่งเป็นรางวัลใหม่เพื่อยกย่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในฐานะทรงเป็นองค์อัคราพิทักษ์ศิลปิน
423 view