ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ร่วมเปิดโครงการตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร เขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร Say No To Foam
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธี เปิดโครงการ ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร เขตปลอดโฟมบรรจุอาหาร Say No To Foam ณ ตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีด้วย การส่งเสริมให้ผู้บริโภคชาวจังหวัดกำแพงเพชรและบุคคลทั่วไป ได้มีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากสารสุ่มเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งจากสารในโฟมบรรจุอาหาร และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพ่อค้าแม่ค้าตลาดศูนย์กำแพงเพชร จำนวนกว่า 115 แผง และหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี โดยได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
354 view