ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๑๒ สิงหาคม๒๕๕๙
วันนี้ (12 สิงหาคม 2559) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (ริมปิง) สิริจิตอุทยาน ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธี ลงนามถวายพระพร ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ภาคค่ำ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (ริมปิง)
423 view