ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
ประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2559
วันนี้ (17 สิงหาคม 2559) นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เลขาคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมด้วย
418 view