ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.กำแพงเพชร และประธานสมาคมแม่บ้าน สาขากำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
วันนี้ (19 สิงหาคม 2559) เวลา 08.45 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคฯ ณ โรงเรียนไทรงามพิทยาคม อำเภอไทรงาม เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชฯ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นการนำเอาหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชุดใหญ่ให้บริการประชาชน มีการตรวจวินิจฉัยโรค จากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ของโรงพยาบาลชั้นนำจาก กรุงเทพมหานคร และจากหน่วยงานสถาบันฯ ต่างๆ ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย และบุคลากรทางการแพทย์ จาก ร.พ.ศิริราช ร.พ.จุฬาฯ ร.พ.เลิดสิน ร.พ.ราชวิถี ร.พ.ธรรมศาสตร์ ร.พ.ตำรวจ ร.พ.บ้านแพ้ว ร.พ.เด็ก ร.พ.เมตตาประชารักษ์ ร.พ.ธนบุรี กรมการแพทย์แผนไทย สถาบันโรคผิวหนัง หน่วยงานในพื้นที่ ฯลฯ พร้อมทั้งจ่ายยาตามอาการทันที ส่วนกรณีประชาชนที่ป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ทางแพทย์จะดำเนินการประสานงานส่งถึงโรงพยาบาลในพื้นที่ หรือส่งตัวเข้ารักษาต่อที่กรุงเทพมหานคร นับว่าเป็นการให้บริการแบบครบวงจร สร้างความเข้มแข็งสุขภาพดีให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาส พระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
600 view