ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ. เปิดอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ่อแก้ว อ.ไทรงาม
วันนี้ (23 สิงหาคม 2559) เวลา 09.59 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอไทรงาม เป็นประธานเปิดอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว ตำบลพานทอง พร้อมด้วยคุณมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีนายสมัชชา โสภณาลักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกล่าวรายงาน และมีผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดสร้างอาคารแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้วนี้ได้รับงบประมาณจากภาคประชาชนที่ร่วมใจกันบริจาคเงินปรับปรุงอาคารที่ไม่ได้ใช้แล้ว ให้สามารถเปิดบริการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชน โดยให้บริการควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบัน มุ่งเน้นการรักษา การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย อาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่การนวดเพื่อการรักษา การนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การประคบสมุนไพร การนวดฝ่า และการรักษาด้วยสมุนไพร หลังจากนั้น ได้มอบนโยบายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในเรื่องของ อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) เพื่อให้พื้นที่มีดำเนินการขยายเครือข่าย พร้อมทั้งพัฒนาอาสาสมัครประจำครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน
607 view