ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.สต. อำเภอโกสัมพีนคร
วันนี้ (20 กันยายน 2559) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่อำเภอโกสัมพีนคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสมบูรณ์
475 view