ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร จัดรายการ สาธารณสุขกำแพงเพชร ดีเดย์ !!! 27 กันยายน 2559 พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หนุนคุณภาพมาตรฐานสปา-นวดไทย
วันนี้ (27 กันยายน 2559) นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมจัดรายการ สาธารณสุขกำแพงเพชร ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.75 MHZ เรื่องของ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 จะมีผลบังคับใช้กับธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ หรือเสริมความงามที่คาดว่ามีไม่ต่ำกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ และมีบุคลากรในสายธุรกิจนี้ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน กรม สบส.ได้วางระบบความพร้อมในการขออนุญาตประกอบกิจการ ที่กรม สบส. และที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ผู้ที่เปิดกิจการอยู่แล้วในระหว่างทียื่นขอใบอนุญาตสามารถดำเนินการต่อได้ โดยใช้เอกสารที่ออกให้แทนใบอนุญาตแสดงที่จุดบริการ ไม่ต้องปิดกิจการแต่อย่างใด การออกใบอนุญาตฉบับจริงจะใช้เวลาประมาณ 60 วัน หลังจากได้ตรวจสอบว่ามีมาตรฐานครบถ้วน ได้แก่ สถานที่สะอาด, ผู้ประกอบการ/ผู้ดำเนินการมีคุณสมบัติครบถ้วน, ผู้ให้บริการผ่านการอบรมจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และมีมาตรฐาน, การให้บริการ และความปลอดภัยขณะให้บริการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดมาตรฐานบริการของสปา ทุกแห่งต้องมีบริการ 3 ประเภท ได้แก่ การบำบัดด้วยน้ำ การนวดร่างกาย พร้อมบริการเสริมอีกอย่างน้อย 3 อย่าง ซึ่งขณะนี้กรม สบส. ได้กำหนดไว้ทั้งสิ้น 10 ประเภท ได้แก่ 1.การบริการที่ใช้ความร้อนที่ให้ผลผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ผิวหนัง เช่น การประคบหินร้อน ซาวน่า การพันร้อน ผ้าห่มร้อน Sand Bath 2.การบริการที่ใช้ความเย็น ที่ส่งผลให้กล้ามเนื้อผิวหนังหดตัว เช่น การประคบตัว 3.การบริการผิวกาย (Body Treatment) เช่น การทำความสะอาดผิว บำรุงผิว ขัดผิว พอกผิว พันตัว 4.การบริการผิวหน้า (Facial Treatment) เช่น การปรับสภาพผิว ขัดผิว นวดหน้า พอกหน้า บำรุงผิวหน้า 5.การบริการที่ใช้ศาสตร์และเทคนิคต่างๆที่ทำให้เกิดการผ่อนคลายจิตใจ อารมณ์ เช่น คลื่นเสียงบำบัด (Sound Therapy) รงคบำบัด (Color Therapy) 6.การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น ฟิตเนส ฟิตบอล ไทเก๊ก ไทชิ ชกมวย 7.โยคะ 8.ฤาษีดัดตน 9.การทำสมาธิ10.อาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดจะทำให้สปา แตกต่างสถานบริการทั่วไปอย่างสิ้นเชิง
415 view