ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร ประชุมชี้แจงพิจารณาแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
30 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบนายบัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงพิจารณาแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือระบาด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 โดยมีแผนปฏิบัติการ ยุติปัญหาวัณโรค แผนปฏิบัติการป้องกันโรค มือ เท้า ปาก แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก/ซิก้า/ชิกุนคุนยา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมวชิรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
505 view