ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร รับฟังนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข ปี 2560
วันนี้ (3 ตุลาคม 2559) เวลา 11.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมวีดีโอทางไกลผ่านระบบ (Video Conference) จากกระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานสาธารณสุข ปี 2560 ให้กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ
670 view