ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
นพ.สสจ.กำแพงเพชร เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแพทย์แผนไทยในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2559
นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมชมบูธนิทรรศการแพทย์แผนไทยให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์แผนไทยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมในบูธประกอบด้วย ตรวจวินิจฉัยและบำบัดโรคด้วยศาสตร์การแพทย์ไทยและแพทย์ทางเลือก การรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ตรวจวินิจฉัยรักษาด้วยการพอกยาสมุนไพรตำรับ ตรวจธาตุเจ้าเรือน ความรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือน อาหารตามธาตุ สรรพคุณยาสมุนไพร การตอกเส้น การพอกยา หัตถบำบัด นวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก การเข้าร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้ ทำให้ประชาชนได้รับรู้/ความรู้ ทางด้านสุขภาพและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น
804 view