ภาพกิจกรรมผู้บริหาร
สสจ.กำแพงเพชร เตรียมพร้อมดูแลประชาชนทั้งกายและจิตใจ ตลอด 24 ชั่วโมง
นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร รับฟังการประชุม วีดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์ โดยนายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับคำสั่งการเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพประชาชน ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี สั่งการให้ทุกหน่วยงานดูแลความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศเตรียมความพร้อมในการดูแลประชาชนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตลอดช่วง ๗๒ ชั่วโมงแรก เนื่องจากประชาชนกำลังอยู่ในช่วงโศกเศร้า ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) โดยใช้แผน “เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลัง” รวมทั้งมีทีมเยียวยาด้านสุขภาพจิต เพื่อคอยติดตามสถานการณ์ ด้านการแพทย์และสาธารณสุขดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจผู้ที่ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจในเวลานี้อย่างเต็มที่ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เป็นพิเศษ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในช่วงที่ประชาชนกำลังโศกเศร้านั้น ขอให้อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และเปลี่ยนความโศกเศร้าให้เป็นพลัง โดยเฝ้าระวังเป็นพิเศษในกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตเพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดภาวะเครียด สามารถจัดการความเศร้าโศกและความเครียดได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเปลี่ยนความโศกเศร้าให้เป็นพลังในการทำความ อาทิ ร่วมกันสวดมนต์ภาวนา ทำความดีถวายพระองค์ท่านเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนนับฟังข่าวสารจากทางราชการเป็นหลัก อย่าได้หลงเชื่อข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถระบุแหล่งข่าวได้ซึ่งอาจเป็นเพียงข่าวลวง และสร้างความสับสนวุ่นวายให้เกิดขึ้นได้
351 view